Elektrikář, elektroinstalace, elektronická zabezpečení

Elektroinstalace podle Vašich představ !

Proč rekonstruovat elektroinstalaci v bytě?

Převážnou část bytového fondu v ČR tvoří byty postavené do 80. let minulého století. Elektroinstalace v bytech té doby byla zapojena zjednodušeně řečeno jen dvoudrátově. Ochranný vodič zastával zároveň funkci vodiče pracovního, což je dnes v nových rozvodech nepřípustné. Tyto instalace byly tvořeny převážně hliníkovými vodiči, dnes již nevyhovujícími jak z bezpečnostního hlediska, tak požadovaným příkonům používaných spotřebičů. Hliníkové vodiče menších průřezů mají tu negativní vlastnost, že při zatížení elektrickým proudem tzv. tečou ve svorkách a spojích. To má za důsledek, že zpočátku tyto spoje hřejí, později jiskří, což vede až k přerušení těchto spojů. Takto vyhřáté hliníkové vodiče zkřehnou a následná manipulace s nimi je již nemožná. Vodiče se lámou, často nelze bez problémů vyměnit zásuvku nebo připojit lustr. Ne vždy, to končí jen nefunkční zásuvkou nebo svítidla. Často dochází i k požáru. Kritická situace nastává v případě přerušení ochranného vodiče PEN, kdy už se jedná o závažnou závadu přímo ohrožující život osob.

Jak tomu předcházet?

Předejít lze tomu částečně tak, že všechny spoje ( v běžném bytě je více než sto takových spojů!) budou pravidelně (1x ročně) kontrolovány a dotahovány. Kontroly spojů v minulosti většinou nebyly prováděny, proto dochází k uvolnění a následně k upálení vodičů. Tady je na místě si přiznat skutečnost, že takto provedená elektroinstalace je za hranicí své životnosti a bezpečného provozu. Opravdu nejbezpečnějším řešením je provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace v bytě měděnými kabely, podle současných předpisů a norem.

Kdy provést rekonstrukci elektroinstalace?

Nejlépe co nejdříve.To však není tak jednoduché, obzvlášť když v bytě bydlíme. Jestliže se však zamyslíme, kolik domácností už provádělo jakékoli stavební práce, ať už jde o výměnu oken, změnu dispozic bytu, malování apod., nebyla to vhodná doba oslovit elektrikáře a spojit tyto práce při jednom nepořádku? Doba realizace elektroinstalace je zpravidla od 2. do 7.dnů, dle rozsahu prací a požadavků zákazníka. Potom následují zednické a malířské práce. Nová elektroinstalace Vám přinese především vyšší bezpečnost, větší uživatelský komfort, dostatek přípojných a dimenzovaných míst. Současná „ elektrika “ v bytě je široká problematika vázaná na spoustu předpisů, v případě jakýchkoliv požadavků nás neváhejte kontaktovat.


Dušan Špánik - Elektroinstalace